Regulament Parcare

24/04/2017

Regulament Parcare

 

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii “Mega Mall Bucuresti ” și în special de către conducătorii auto care folosesc parcarea Centrului Comercial, nivelele de parcare (-2, 0, 0B, 1, 1B, 2 şi 2B), în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului.

Parcarea Centrului Comercial reprezintă o proprietate privată iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere. Conform legislației rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifică și se încadrează în categoria drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice; administratorul drumului/ parcării este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea Centrului Comercial, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

Prin plata abonamentului de parcare şi utilizarea cardului de acces în parcarea Centrului Comercial, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate în nivelele de parcare din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice faţă de marginea părţii carosabile.

Art. 2 Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art. 3 Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul Centrului Comercial.

Art. 4 Accesul în parcarea Centrului Comercial se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

Art. 5 Programul de funcționare a parcării cu plată al Centrului Comercial este următorul:

Luni – Duminică în intervalul orar 0:00-23:59

Art. 6 În funcție de gradul de ocupare al locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Administrația Centrului Comercial poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.

CAPITOLUL 3 – SISTEMUL DE PLATĂ – TARIFELE ȘI REGULILE APLICABILE

Art. 7 Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament se bazează pe principiul tarifului orar.

Art. 8 Tariful orar aplicabil pentru parcare, include TVA şi este următorul:

Începănd de Luni orele 06.00 până Vineri orele 24.00:

NETARIFABIL – primele 2 (două) ore;

                – 2 lei/oră – a 3-a, a 4-a si a 5-a  oră de staționare;

                – 10 lei/oră – după 5 ore de staționare (cele 2 ore netarifabile + 3 ore tarifate cu 2lei/oră);

Începând de Sămbată orele 00.00 până Luni orele 06.00:

NETARIFABIL – primele 2 (două) ore;

               – 2 lei /oră – după 2 ore de staționare.

Tariful afișat este pe oră întreagă și nu este fracționabil.

Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

Primele 120 (o sută douăzeci) de minute sunt netarifabile.

Ruperea barierei de catre clientii centrului comercial si parcarii se taxeaza cu 250 de lei si s epoate achita la casieria centrului comercial intre orele 10.00-23.00 si

Abonament lunar : în limita locurilor disponibile .

Suma de plata pentru pierderea tichetului de parcare : 100 lei

După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare.

Art. 9 Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces, astfel:

 1. În sistem autotaxare, utilizând automatele de plată parcare amplasate la intrările/ieșirile din nivel -2 , 0,1, si 2 din Centrul Comercial cu folosirea monedelor sau bancnotelor, după cum urmează:
  1. monedele sau bancnotele se utilizează direct la automat, unde se introduc atâtea cât sunt necesare până la concurența sumei ce reprezintă tariful aplicabil. Nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominala mai mare de 50 (cincizeci) ron .

 

 1. În sistem manual, la punctul de plată special amenajat in incinta centrului comercial “Mega Mall”, respectiv la casieria situată la nivelul 2B lângă dispeceratul Centrului Comercial.

 

Art. 10 În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de acces parcare, se poate solicita eliberarea unui duplicat la punctul de plată mai sus menționate, contra sumei de 100 (o suta) lei (TVA inclus), zilnic, în intervalul 10:00 – 23:00.  Dupa ora 23.00 solicitarea si obtinerea  tichetului pierdut se vor realiza prin   plata tarifului de 100 lei la aparatul de plata manula localizat in sas-ul de la etajul 2 (zona Trickshot).  Achitarea contravalorii duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare.

Art. 11 În cazul pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să precizeze numărul exact al locului şi nivelului aferent de parcare pentru care a pierdut tichetul de parcare, în scopul identificării în sistemul automat.

Art. 12 Menţiuni referitoare la abonaţii parcarii Centrului Comercial:

 

 • Pierderea sau distrugerea cardului de abonat se taxeaza cu 250 (dousutecincizecilei) RON
 • În cazul pierderii cardului de abonat se va anunta Centrul Administrativ sau Casieria pentru blocare card;
 • Prin plata unui abonament, clientul beneficiază de un loc de parcare nenominal la orice nivel al Parcarii Centrului Comercial pe toată durata de valabilitatii abonamentului;
 • Pentru prelungirea valabilităţii abonamentului, clientul va informa Centrul Administrativ cu o săptămână înainte de expirare. Valabilitatea cardului se prelungeste după achitarea contravalorii abonamentului;
 • În situaţia în care nu sunt locuri disponibile la parcarea multilevel se pot folosi si lucurile disponibile Parcarii Centrului Comercial si se vor folosi locurile de la parcare de la nivelul -2;
 • Daca un abonat îşi uită/rătăceşte cardul va intra în parcare folosind un tichet şi va anunţa de urgenţă persoana de contact stipulată în contract sau se va adresa în scris pe adresa de e-mail info@megamallbucuresti.ro ; dispeceratmegamall@swatinternational.ro
 • Locurile de parcare se vor folosi în intervalul 00:00-23:59. Pentru situaţii neprevăzute care presupun depăşirea acestui interval se va anunta de urgenţă persoana de contact stipulată in contract sau se va adresa in scris pe adresa de e-mail info@megamallbucuresti.ro; dispeceratmegamall@swatinternational.ro
 • Cardul de parcare este nominal şi nu se poate înstrăina.

 

Art. 13 Autovehiculele parcate cu încălcarea prezentului Regulament vor fi blocate şi/sau ridicate, transportate și depozitate/ amplasate în locuri speciale în scopul fluidizarii traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament, pe cheltuiala deținătorului sau conducătorului autovehiculului respectiv.

Art. 14 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cât și a celor care nu au fost ridicate), conducătorilor acestora li se va percepe un tarif de 100 (o sută) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitată în intervalul 10:00-23:00 la punctul de plată mai sus menționat, iar în intervalul 23:00 – 10:00 direct către reprezentantul Centrului Comercial apelând numărul de telefon 0731647593-dispecerat Swat 0757055727 info Mega Mall (10:00 – 22:00)  anterior deblocării autovehiculului. Achitarea contravalorii deblocării nu exclude plata tarifului de parcare; de asemenea, în situația în care autovehiculele blocate au fost ridicate, contravaloarea deblocării, nu include și nu exclude taxa reprezentând serviciile de ridicare, transport și depozitare.

Art. 15 Taxa de parcare aferentă autovehiculelor ce încalcă Art. 26 este de 100 (o sută) Ron pentru fiecare interval de 24 ore de parcare, calculată de la data aplicarii în parbriz a unei Notificări, ce va descrie fapta comisă, data şi ora aplicării. Taxa nu este divizibilă în subunităţi. Suma totală de plată pentru încălcarea Art. 26 nu poate depăşi suma de 500 (cinci sute) Ron .

 

CAPITOLUL 4 – REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE

Art. 16 Administrația Centrului Comercial  își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării.

Art. 17 Înălțimea maximă admisă în parcare este de 2,1 m. Autovehiculele care depășesc această înălțime, nu vor fi admise în parcare. Rampa de urcare rapida are limita de inaltime de 1,95 m.Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 10 (zece)km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și a autovehiculelor dotate cu instalații GPL sau celor cu remorci.

Art. 18 Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop, marcate deasupra cu lumină verde. Locurile de parcare marcate deasupra cu lumină roșie sunt ocupate, iar cele cu lumină verde imprejmuite sunt rezervate, parcarea pe acestea din urmă putându-se realiza în condiții speciale in cazul abonamentelor sau conditii speciale trasate de administratie.

Art. 19 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.

Art. 20 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ . Persoanele cu handicap care dețin cardul-legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate marcate prin lumina albastră. În acest sens, se va prezenta cardul-legitimaţie reprezentantului Centrului Comercial în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor-legitimații false în scopul obtinerii avantajelor mai sus mentionate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul auto va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

Art. 21 Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art. 13 şi 14, cu privire la blocarea şi/ sau ridicarea, transportul și amplasarea/ depozitarea în locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului Regulament, precum şi cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocării și/sau ridicarii, transportării și depozitării acestora.

Art. 22 Administrația Centrului Comercial va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va aplica sancțiuni corespunzătoare. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, Administrația Centrului Comercial va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.

Art. 23 În parcarea a Centrului Comercial este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Administrației Centrului Comercial.

Art. 24 Conducătorii auto, clienții și vizitatorii se obligă și acceptă următoarele:

 1. Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
 2. Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităţilor de mentenanţă auto sau altor activități de acest gen;
 3. Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
 4. Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria acesteia;
 5. Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 6. Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării cât și utilizatorilor acestora;
 7. Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
 8. Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;
 9. Sa nu desfăşoare sesiuni foto profesionale fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 10. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 11. Sa nu staţioneze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcţiune;
 12. Sa nu polueze cu substanţe inflamabile, periculoase ori de natură organică;
 13. Sa nu initieze, sau sa participe la întreceri in cadrul parcarii, fără acordul Administrației Centrului Comercial;
 14. Sa nu-şi lase la vedere bunurile, Administraţia şi/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumându-s răspunderea pentru dispariţia acestora;
 15. Să păstreze curăţenia în cadrul parcării şi să arunce resturile în locurile special amenajate;
 16. Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalţi participanţi la trafic;
 17. Sa nu-şi testeze maşina în cadrul parcării;
 18. Să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 19. Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalţi utilizatori ai parcării;
 20. Să nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive;
 21. Să îşi deszăpezească autovehiculele în timpul sezonului rece, înainte de a accesa parcarea.

 

Art. 25 Administrația Centrului Comercial va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziţia autoritatilor.

Art. 26 Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 (două) zile calendaristice consecutive cu exceptia abonamentelor pe locurile de parcare, iar Administrația Centrului Comercial poate bloca și/sau ridica, înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 

CAPITOLUL 5 – OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art. 27 Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării Centrului Comercial, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauza i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului parcat necorespunzător sau cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislației aplicabile.

Art. 28 Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcare este permisă numai după achitarea și validarea tichetului de parcare.

Art. 29 Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționării în incinta parcării Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administraţiei şi/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art. 30 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Administraţia şi/sau Proprietarul Centrului Comercial  nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.

Art. 31 Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administraţia şi/sau Proprietarul Centrului Comercial  nefiind responsabil de dispariția acestora.

Art. 32 Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor), precum şi indicațiile reprezentanților Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzători pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art. 33 Conducătorul autovehiculului și ceilalti ocupanți ai autovehiculelor vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 6 – SANCŢIUNI

Art. 34 Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea roților/parbrizului autovehiculului:

 1. oprirea sau staționarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate și marcate deasupra cu lumina verde sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul căilor de acces/evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept;
 2. expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Centrului Comercial.

Art. 35 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteza în parcare se va sancţiona cu restrictionarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.

Art. 36 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii de pază sau alţi angajaţi ai Centrului Comercial.

CAPITOLUL 7 – BLOCAREA ŞI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art. 37 Vor fi supuse blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării, cu precădere și la latitudinea Administrației Centrului Comercial, autovehiculele care blochează ori îngreunează circulația, autovehiculele parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate deasupra cu lumina verde, autovehiculele parcate pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută la Art. 26, precum și cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fără a deține cardul-legitimație menționat la Art. 20.

Conducatorul vehiculului accepta în mod expres blocarea roților/parbrizului, precum și ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului în locuri special destinate la interiorul şi/sau exteriorul Centrului Comercial, de către companii externalizate sau de către Administrația Centrului Comercial, în caz de parcare inadecvată sau abandonul vehiculului pentru o perioada de timp ce depăşeste 2 (două) zile calendaristice consecutive cu exceptia abonamentelor, caz în care conducatorul vehiculului va plăti integral toate costurile de ridicare, transport şi depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare menţionată la Art. 14 de mai sus și tariful de parcare aferent. Administraţia Centrului Comercial și/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu îşi asumă raspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocarii și/sau ridicării, transportului și/sau depozitării autovehiculului. Administratia Centrului Comercial nu isi asuma raspunderea pentru bunurile lasate in masini, la loc vizibil sau in interior .

Art. 38 Se va bloca una din roțile din față ale autovehiculului sau parbrizul autoturismului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va avea culoarea galbenă și va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate sau menţinerea unui câmp vizual prin care conducătorul auto poate circula în mod normal şi în regim de siguranţă. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate în locuri special amenajate, având blocată roata din față sau parbrizul. După ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial se va anunța ridicarea menționându-se numărul autovehiculului ridicat.

Art. 39 Anterior blocării roților, a parbrizului sau ridicării autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, după blocarea roții sau a parbrizului vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată/parbrizul blocat. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită precum și la pașii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la biroul InfoPoint din parterul Centrului Comercial, plata tarifului de deblocare și semnarea procesului verbal de deblocare a roții sau a parbrizului.

Art. 40 Deblocarea roților sau a parbrizului se face după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art. 41 Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării .

Art. 42 Proprietarul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Administrația Centrului Comercial și a parcării nu are nicio responsabilitate după recuperarea tichetului de la conducătorul auto și ieșirea autovehiculului din parcare.

 

CAPITOLUL 9 – DISPOZIȚII FINALE

Art. 43 Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament  si tarifele de parcare, fără o notificare în prealabil, insa cu aducerea la cunostinta clientiilor a noilor tarife.

Art. 44 Autovehiculelor abandonate în parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depășește 2 (doua) zile calendaristice consecutive cu exceptia abonamentelor.

Art. 45 Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării, precum și celor care efectuează servicii de taximetrie.

Art. 46 Prezentul Regulament și extrase din acesta vor fi afișate cât mai vizibil atât la intrările cât și în interiorul parcării.

Administrația Centrului Comercial Mega Mall.

Sari la bara de unelte

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

Înapoi

Please turn your device to portrait